Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Wysocki D. (2004) Alternative mating strategies in the urban population of the European Blackbird Turdus merula in Szczecin (NW Poland). ARDEA 92 (1): 103-107
Hoewel monogamie bij veel vogelsoorten de norm is, bestaat er binnen soorten vaak enige variatie in het paarsysteem. Merels Turdus merula zijn zeer goed bestudeerd in Engeland. Daar waren alle paren monogaam. De onderhavige studie is het resultaat van zeven jaar onderzoek in twee stadsparken in Szczecin, Polen, waar het paarsysteem van Merels is onderzocht aan de hand van individueel gemerkte vogels. De meeste vogels bleken monogaam te zijn, maar bij 1231 broedpogingen van 437 paar werden negen gevallen opgespoord waarbij één man twee vrouwen had in hetzelfde territorium (polygynie). Verder werd één geval vastgesteld waarbij een man twee gescheiden territoria had met in beide een vrouw en twee gevallen geconstateerd van een vrouw die twee mannen had. Daarnaast werd viermaal waargenomen dat een vrouw haar man verliet kort nadat de jongen waren uitgevlogen. Daarbij nam de man de zorg voor de jongen op zich, terwijl de vrouw met een andere man aan een nieuw nest begon. Eenmaal verliet een man de vrouw direct na het uitvliegen van de jongen, waarna hij een nieuw nest met een andere vrouw begon. Merels blijken dus een ruime schakering in paarsystemen te hebben, maar in dit opzicht blijkt er dus wel variatie tussen regio’s te zijn.


[close window] [previous abstract] [next abstract]