Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Zwarts L. (1972) Bird counts in Merja Zerga, Morocco, December 1970. ARDEA 60 (1-2): 120-123
In december 1970 werd een telling uitgevoerd van de steltlopers en eenden in Merja Zerga, een waddengebied in NW Marokko. De resultaten zijn neergelegd in Tabel 1. Enkele opmerkingen worden gemaakt over het terreingebruik en de foerageerdichtheid van de steltlopers.


[close window] [previous abstract] [next abstract]