Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Herranz J., Traba J., Morales M.B. & Suárez F. (2004) Nest size and structure variation in two ground nesting passerines, the Skylark Alauda arvensis and the Short-toed Lark Calandrella brachydactyla. ARDEA 92 (2): 209-218
De auteurs vergelijken de bouw van nesten van Veldleeuwerik Alauda arvensis en Kortteenleeuwerik Calandrella brachydactyla, gemeten en verzameld in de periode 1991-1995 in een steppegebied in Spanje, en analyseren vervolgens de verandering van een aantal nesteigenschappen in de loop van een broedseizoen. Ze testen welk van drie verschillende hypotheses het best de variatie verklaart in nesteigenschappen, zoals gewicht van het nestmateriaal, doorsnee van het nest, dikte van de nestrand, diepte van de nestkom en hoeveelheid bekleding met zacht grasmateriaal. De hypotheses zijn gebaseerd op (1) thermoregulatie en verleden van ouderlijke investering, (2) nestpredatie en (3) legselgrootte. Deze hypotheses zijn in het verleden onderzocht voor holenbroeders en voor soorten die in bomen of op muren broeden, maar informatie voor grondbroedende soorten, zoals Veld- en Kortteenleeuwerik, is relatief gebrekkig. Nestgewicht en dikte van de nestrand namen af in de loop van het broedseizoen bij beide leeuwerikensoorten. De hoeveelheid zacht nestmateriaal in de nestkom nam in de nesten van de Kortteenleeuwerik eveneens af in de loop van het seizoen (Veldleeuweriken gebruiken dat soort bekleding van de nestkom niet). Nestpredatie en legselgrootte waren niet gerelateerd aan nesteigenschappen. De conclusie is dan ook dat isolatie waarschijnlijk de belangrijkste factor is die de nesteigenschappen bepaalt. In de loop van het seizoen wordt het warmer en investeren beide leeuwerikensoorten minder in de bouw van een goed geďsoleerd nest.


[close window] [previous abstract] [next abstract]