Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Wysocki D. (2004) Within-season divorce rate in an urban population of European Blackbird Turdus merula. ARDEA 92 (2): 219-227
Vogels kunnen besluiten om van partner te wisselen als ze hiermee hun reproductief succes kunnen verhogen. De meeste studies naar partnerwisseling gaan over wisselingen tussen seizoenen, maar soorten die meer dan één broedsel per jaar maken, kunnen ook besluiten om tijdens het broedseizoen van partner te wisselen. In dit artikel worden dit soort partnerwisselingen onderzocht bij Merels Turdus merula in twee stadsparken in Szczecin in het noordwesten van Polen in de jaren 1997-2003. In deze parken wisselde 11% en 14% van de Merels van partner; laat gepaarde Merels deden dit vaker (48% en 15%) dan vroeg gepaarde vogels (11% en 10%). In een van de parken wisselden niet-succesvolle broedvogels duidelijk vaker van partner dan vogels die in het eerste deel van het seizoen wel succesvol hadden gebroed. Vogels die de scheiding initieerden, verhoogden daarmee dus hun reproductief succes ten opzichte van de partner die zij hadden verlaten. Er waren twee verschillende oorzaken van partnerwisseling: (1) het inpikken van het territorium of de partner van een buur (22%), gepaard gaand met gevechten, en (2) het ontsnappen aan het bestaande territorium (78%). De eerste categorie kwam vaker voor in delen van de parken die een hoog reproductief succes hadden (39%) dan in delen met een laag reproductief succes (11%). Hoewel het vooral vrouwtjes zijn die voor een andere partner kiezen, was er geen verband tussen het aandeel ongepaarde mannetjes en het aandeel vrouwtjes dat in een seizoen voor een andere partner koos.


[close window] [previous abstract] [next abstract]