Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Burger J. & Gochfeld M. (1989) Age differences in Cattle Egrets Bubulcus ibis foraging with wild ungulates in Kenya. ARDEA 77 (2): 201-204
Het foerageergedrag van volwassen en juveniele Koereigers werd bestudeerd in het Nairobi National Park in Kenia. De Koereigers eten insecten die worden opgejaagd door grazende Kaapse buffels, Zebra's, Wildebeesten en Hartebeesten. Vit dit onderzoek bleek dat volwassen reigers per tijdseenheid meer vangpogingen deden en vaker met succes insecten vingen dan juvenielen. Het aantal stappen per minuut (als maat voor energieverbruik) was voor beide categorieŽn gelijk. Er was ook een verschil in de keuze tussen het soort hoefdier waarbij werd gefoerageerd en de plaats ten opzichte van dit dier. Juveniele reigers zochten vaker zebra's op en liepen meer bij de achterpoten van deze dieren, terwijl volwassen reigers meer bij Kaapse buffels foerageerden en vaker in de buurt van de kop en de voorpoten bleven.


[close window] [previous abstract] [next abstract]