Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Donazar J.A. & Ceballos O. (1989) Growth rates of nestling Egyptian Vultures Neophron percnopterus in relation to brood size hatching order and environmental factors. ARDEA 77 (2): 217-226
Dit artikel beschrijft de gewichtstoeneming, de groei van tarsus en veren van de nestjongen van Aasgieren in Spanje. De maximale gewichtstoeneming en de tarsusgroei vinden respectievelijk plaats v66r de 40ste en 30ste dag. De groei van de slagpennen is vrijwel constant tot op het moment van uitvliegen (70ste dag). Het tweede jong gaat Of binnen 14 dagen dood, Of ontwikkelt zich de eerste 20 dagen langzamer (gewicht en tarsus) dan het eerstgeboren jong (of jong uit 1 ei-legsel). Aan het eind van de nestperiode (40 - 60-ste dag) wordt het omgekeerde waargenomen. De ontwikkeling van de slagpennen bij het tweede jong loopt achter bij die van het eerste. De geboortedatum en de voedselgewoonten van de ouders kunnen niet in verband gebracht worden met het waargenomen ontwikkelingspatroon van de jongen. Een langdurige regenperiode lijkt wel van invloed op de groei van het tweede jong (aan het eind van de nestperiode); de groei van de veren blijft constant, maar die van de tarsus neemt af.


[close window] [previous abstract] [next abstract]