Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Languy M. & Vansteenwegen C. (1989) Influence of parental age on the growth of nestling Swallows Hirundo rustica. ARDEA 77 (2): 227-232
Dit artikel gaat over een onderzoek naar de groei van Boerenzwaluwen. Er werden 67 nestjongen onderzocht. De factoren die de groei be´nvloeden werden geanalyseerd. De verzamelde gegevens voor de groei passen het beste in het z.g. 'Logistische' groeimodel. Er zijn geen aanwijzingen voor een invloed van legselgrootte op de groei. De broedselgrootte is echter wel van invloed op alle bestudeerde groeiparameters. De leeftijd van de ouders is positief gecorreleerd met zowel de groeisnelheid als het uiteindelijke gewicht van de jongen. De snelheid waarmee de vleugels van de jongen zich ontwikkelen wordt ook be´nvloed door de leeftijd van de ouders. Hoe ouder de ouders, hoe sneller de vleugelgroei van de jongen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]