Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Zwarts L., Ens B.J., Kersten M. & Piersma T. (1990) Moult mass and flight range of waders ready to take off for long-distance migrations. ARDEA 78 (1-2): 339-364
De meeste steltlopers verlaten rond eind april de Banc d'Arguin. In de 4-6 weken daarvoor nemen ze gemiddeld met zo'n 40% in gewicht toe. Vergelijking met andere wadgebieden leert dat de gemiddelde gewichtstoename varieert tussen 20 tot 80% en de toename per dag tussen 0,1 and 4%; op de Banc d'Arguin is deze 1,0-1,2 %/dag. De opvetsnelheid blijkt voor een groot deel af te hangen van de totale gewichttoename. Het lijkt erop dat opvetperiode minder dan een maand bedraagt en iets langer is als de steltlopers zich klaarmaken voor de voorjaarstrek vanaf de wintergebieden. De gewichtstoename op de Banc d'Arguin blijkt synchroon te lopen met de overgang van winter naar zomerkleed. Vogels die hun lichaamsrui onderbreken zijn zwaarder dan hun ruiende soortgenoten, zodat we aannemen dat de niet-ruiende steltlopers die minstens in overgangskleed zijn, klaar zijn voor vertrek. Deze schatting is te laag, omdat ook overzomerende vogels met een laag gewicht dit stadium bereiken. Bovendien blijven de gewichten toenemen als steltlopers, wat kleed betreft, een voorlopig eindstadium hebben bereikt. Voor drie soorten konden we een vergelijking maken met wat het gemiddelde gewicht zou moeten zijn van de vertrekkende vogels, als alleen de zwaarste vogels zouden verdwijnen. Op grond daarvan vermoeden we dat de onderschatting 30% is. Gebruik makend van de verzamelde gegevens en modellen waarmee we de vliegkosten schatten, concluderen we dat de steltlopers vanaf de Banc d'Arguin ruim 4000 km kunnen vliegen. Zij kunnen dus de Waddenzee of ZO. Europa halen. Het lijkt er op dat de bestaande modellen de vliegafstand onderschatten, ook als rekening wordt gehouden met het feit dat steltlopers gebruik maken van rugwinden op grote hoogte.


[close window] [previous abstract] [next abstract]