Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Alonso J.C., Alonso J.A., Cantos F.J. & Bautista L.M. (1990) Spring Crane Grus grus migration through Gallocanta Spain i. Daily variations in migration volume. ARDEA 78 (3): 365-378
De voorjaarstrek van kraanvogels werd onderzocht in Gallocanta, in noordoost Spanje, februari-maart 1984 en 1985. De wegtrek uit de pleisterplaats was duidelijk minder bij regen, bewolking en tegenwind. De meeste wegtrek trad op als het gebied in de zuidwest sector van een hogedrukgebied lag of in het warme deel van een lagedrukgebied. Binnen deze gunstige omstandigheden was het aantal wegtrekkende vogels vooral gecorreleerd met de datum en met het aandeel niet trekkende kraanvogels van de vorige dag, maar niet met aantal aanwezige dieren, en slechts zwak met het aantal dat de vorige dag was gearriveerd. De gemiddelde verblijfsperiode van een individu was 5 tot 8 dagen, langer dan de gemiddelde duur van een slecht-weerperiode (0 tot 3 dagen). Dagelijks vertrok gemiddeld 14,3 % van de verblijvende vogels, nooit vertrokken ze allemaal. Deze feiten wijzen er op dat de duur van het verblijf een compromis is tussen de diverse soorten van drang: (l) op tijd in het broedgebied te arriveren, (2) vliegen bij slecht weer te vermijden en (3) langer te blijven en zodoende meer te profiteren van gunstige voedselsituaties.


[close window] [previous abstract] [next abstract]