Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Alonso J.A., Alonso J.C., Cantos F.J. & Bautista L.M. (1990) Spring Crane Grus grus migration through Gallocanta Spain ii. Timing and pattern of daily departures. ARDEA 78 (3): 379-386
Onderzocht werden de verbanden tussen (1) het dagelijkse patroon van wegtrekken van Kraanvogels uit een pleisterplaats tijdens de voorjaarstrek (30 dagen met trek m 1984 en 1985) en (2) het weer en het aantal vogels. Hierbij werd gebruik gemaakt van multivariate statistische methoden. Kraanvogels verplaatsten zich van de roest naar het foerageergebied tussen 06.28 en 07.15 uur. De wegtrek uit het gebied duurde slechts 71 tot 111 minuten in 95% van de dagen met trek en vond meestal plaats van 9 tot 12 uur. De vogels vertrokken vroeger bij hoge temperaturen, waarschijnlijk zodra zich opstijgende warme lucht ontwikkelde (gunstig voor zweefvlucht). Als door gunstige omstandigheden het aantal wegtrekkende vogels toenam, dan nam ook de gelijkmatigheid van het vertrekpatroon, de troepgrootte en het aantal trekwegen toe. Bovendien was dan de tijdsduur tussen de vertrekkende troepen verlengd in samenhang met een vroeger begin van de trek.


[close window] [previous abstract] [next abstract]