Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Ferrer M., Garcia L. & Cadenas R. (1990) Long-term changes in nest defense intensity of the Spanish Imperial Eagle Aquila adalberti. ARDEA 78 (3): 395-398
Dit artikel gaat over het nestverdedigingsgedrag van de Spaanse Keizerarend (door sommige beschouwd als aparte soort). In dit gedrag traden veranderingen op nadat de Coto de Doņana in ZW Spanje tot een nationaal park werd verklaard (gedeeltelijk in 1965, in 1974 tot huidige oppervlakte) en sterke vervolging ophield. De afstand waarop de Keizerarenden tijdens een bezoek aan het nest zich ophielden nam gemiddeld af en het aantal aanvallen nam toe tussen 1977 en 1988. De frequentie van aanvallen neemt ook toe in de loop van het voortplantingseizoen. De toegenomen neiging tot nestverdediging in de 12 onderzoekjaren wordt geīnterpreteerd als aangeleerd gedrag. De volwassen arenden zijn gedurende een lange periode van hun leven geslachtsrijp. Talrijke, niet meer fatale nestbezoeken (voor onderzoek) door de mens versterken het defensief gedrag.


[close window] [previous abstract] [next abstract]