Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Hengeveld R. & Van den Bosch F. (1991) The expansion velocity of the Collared Dove Streptopelia decaocto population in europe. ARDEA 79 (1): 67-72
Reeds meer dan een halve eeuw lang zijn er invasiemodellen geformuleerd en toegepast op veldsituaties. De bestaande modellen hebben voor de praktijk echter ernstige bezwaren voortkomend uit onrealistische aannamen, zoals gelijkheid van individuen betreffende hun reproductiecapaciteit en hun verspreidingsvermogen. Om aan deze bezwaren tegemoet te komen, is er de laatste jaren een nieuw model ontwikkeld dat variatie in beide eigenschappen insluit. In dit artikel passen we dit model toe op de invasie van de Turkse Tortel (Streptopelia decaocto) in Europa. Dit doet tegelijkertijd dienst als een praktisch rekenvoorbeeld.


[close window] [previous abstract] [next abstract]