Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Kok O.B., Van Ee C.A. & Nel D.G. (1991) Daylength determines departure date of the Spotted Flycatcher Muscicapa striata from its winter quarters. ARDEA 79 (1): 63-66
De jaarlijkse aankomst- en vertrekdata van de Europese Vliegenvanger Muscicapa striata te Bloemfontein zijn gedurende een aaneengesloten periode van 36 jaren (1950-1986) genoteerd. Bloemfontein ligt in het centrale gedeelte van de Oranje Vrijstaat, Zuid-Afrika. De data werden gecorreleerd met een groot aantal weergegevens (stapsgewijze regressie-analyse). Hieruit bleek dat daglengte de omgevingsfactor is die verreweg de belangrijkste invloed uitoefent op de datum van vertrek. De invloed van de minimum, maximum en de gemiddelde dagtemperatuur, het aantal uren zonneschijn, de regenval en de windsnelheid blijken in dit verband onbelangrijk.


[close window] [previous abstract] [next abstract]