Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Hilgerloh G. (1991) Spring migration of passerine trans-Saharan migrants across the Straits of Gibraltar. ARDEA 79 (1): 57-62
In de straat van Gibraltar zijn radarwaarnemingen verricht aan zangvogels die door de Sahara trekken. Dit onderzoek gebeurde gedurende 52 nachten tussen 15 april tot 31 mei in de jaren 1981, 1984 en 1986. De trekrichting was nauw gecorreleerd aan de overheersende windrichtingen - zijwind uit oostelijke en westelijke richting. Gemiddeld was de trekrichting naar het noorden (6), bij zwakke wind was de gemiddelde richting 15. Uit de waarnemingen van Gibraltar en op andere plaatsen in Europa en Afrika kan worden afgeleid dat de bestudeerde zangvogels niet volgens een vaste koers van hun overwinteringgebied naar het broedgebied vliegen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]