Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Becker P.H. & Specht R. (1991) Body mass fluctuations and mortality in Common Tern Sterna hirundo chicks dependent on weather and tide in the wadden sea germany. ARDEA 79 (1): 45-56
Het verband tussen de kuikensterfte, het kuikengewicht, het weer en het tij (bepalend voor tijdsduur van foerageren) werd bestudeerd bij Visdieven. Een kolonie op het Duitse waddeneiland Oldeoog werd vergeleken met twee kustkolonies. Op Oldeoog waren de weersverschillen tussen de jaren groter, woei de wind harder en was de minimumtemperatuur hoger dan in de kustkolonies. Er was geen aantoonbaar verschil in sterfte, wei waren de kuikens op Oldeoog lichter in gewicht. Bij statistische analyse bleek dat de sterfte vooral afhangt van de minimumtemperatuur en daarnaast van regen en windsnelheid. Op Oldeoog speelt ook het aandeel van te lichte jongen een rol. Dit aandeel van naar verhouding te lichte jongen is positief gecorreleerd met de windsnelheid op Oldeoog en Augustroden, negatief met de aan het tij gebonden optimale foerageerperiode op Oldeoog.


[close window] [previous abstract] [next abstract]