Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Spaans B., Blijleven H., Popov I.U., Rykhlikova M.E. & Ebbinge B.S. (1998) Dark-bellied Brent Geese Branta bernicla bernicla forego breeding when Arctic foxes Alopex lagopus are present during nest initiation. ARDEA 86 (1): 11-20
Al meer dan 30 jaar komen Rotganzen in het jaar volgend op een lemming piek in hun broedgebied in Taimyr zonder jongen terug in het overwinteringgebied. Als oorzaak hiervoor wordt genoemd de verhoogde predatiedruk van met name Poolvossen. Alleen tijdens een lemming piek, eens in de drie jaar, planten de vossen zich voort en in het daaropvolgende jaar zouden de talrijk geworden vossen, bij gebrek aan lemmingen, op zoek gaan naar de eieren en jongen van arctische broedvogels. Gedurende zes opeenvolgende jaren werd op een locatie in Taimyr de aankomst, het vestigen en het broeden van Rotganzen bestudeerd in relatie tot de aanwezigheid van lemmingen en Poolvossen. De talrijkheid van lemmingen kwam overeen met een driejarige cyclus met 1991 en 1994 als piekjaren. Rondzwervende vossen waren alleen in 1992 talrijk en alleen in dit jaar bezochten de vossen de voor de kust gelegen eilandjes waar de meeste ganzen broeden. Hoewel de ganzen in 1992 op tijd op de broedeilanden aankwamen begonnen ze door de regelmatige aanwezigheid van vossen niet met broeden en verdwenen de meeste ganzen na twee weken weer. Het mechanisme waardoor er geen jongen werden grootgebracht bleek dus niet predatie maar verstoring door vossen te zijn. Rotganzen blijken dus in staat om op het allerlaatste moment nog af te zien van broeden. In het tweede jaar volgend op een lemming piek (1995) broedden de Rotganzen in afwezigheid van vossen echter met succes hun eieren uit op de eilandjes in ons onderzoeksgebied. Na het uitkomen zijn de kuikens echter gepredeerd door meeuwen. Bij terugkeer in het overwinteringgebied bleken er ook op populatie niveau vrijwel geen jongen grootgebracht te zijn.


[close window] [previous abstract] [next abstract]