Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Engel J. (1991) A short note on the distribution of geese in Poland. ARDEA 79 (2): 141-142
De kennis over de doortrek en het overwinteren van ganzen in Polen is nogal gebrekkig. De auteur gebruikte vier methoden om aantallen te schatten: enquêtes onder jachtverenigingen, terugmeldingen van in het buitenland geringe ganzen, afschotstatistieken en tellingen op bekende roestplaatsen. In de herfst zitten de ganzen in de noordelijke en westelijke provincies. Op 7 plaatsen, waarvan het Słońsk reservaat de belangrijkste, werden meer dan 100.000 ganzen (Rietgans en Kolgans) geteld. In de winter en het voorjaar zijn gebieden in het westen het belangrijkst, vooral de overstroomde gebieden aan de benedenloop van de Oder tussen Kostrzyn en Cedynia (zie Fig. 1).


[close window] [previous abstract] [next abstract]