Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Prokosch P. (1991) Present status and recent changes in numbers and feeding sites of Branta species on the coasts of the Federal Republic of Germany during the 1980s. ARDEA 79 (2): 135-139
Aan de kust van de Bondsrepubliek Duitsland (van voor de hereniging) overwinteren drie soorten ganzen uit het geslacht Branta. Zij brengen daar ongeveer 17 miljoen ganzendagen door (Fig. I). De Rotgans zit er vooral tussen oktober en november en tussen maart en mei. Tussen 1970 en 1980 zijn de maximale aantallen sterk toegenomen, daarna gestabiliseerd op een niveau van 100.000 (Fig. 2). Langs vrijwel de gehele kust van Nedersaksen en Sleeswijk-Holstein zijn deze ganzen aanwezig (Fig. 3 & 4). Veranderingen in de verspreiding kunnen o.a. in verband worden gebracht met recente inpolderingen, de instelling van nationale parken, veranderingen in de jachtdruk en in de voedselsituatie. Het belang van zeegras (Zostera) en het groenwier (Enteromorpha) als voedselplanten is de afgelopen 10 jaar verminderd, vooral door het stabiel blijven van de herfstpiek van de Rotgans. Het belang van het foerageren in het binnenland is toegenomen (Fig. 5). De Brandgans is vooral in maart en april aanwezig met maximale aantallen van 65 000. Sinds 1980 is deze populatie duidelijk in omvang toegenomen. Brandganzen pleisteren betrekkelijk weinig in de BRD. Pleisterplaatsen liggen in het gebied van de Elbe en langs de kusten van Sleeswijk-Holstein (Fig. 6). De Canadagans bezoekt de kusten van de BRD vanaf de winter 1978/79 in aantallen tot 5000 exx.


[close window] [previous abstract] [next abstract]