Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Mooij J.H. (1991) Numbers and distribution of Grey geese (genus Anser) in the Federal Republic of Germany, with special reference to the lower Rhine region. ARDEA 79 (2): 125-133
In de Bondsrepubliek Duitsland (lees: de BRD van voor de hereniging) overwinteren verscheidene soorten wilde ganzen. In de periode tussen rond 1975 en rond 1985 hebben zich daar enorme veranderingen voorgedaan (Fig. 1 en 2) in de aantallen (een verdrievoudiging), en in het belang van de verschillende overwinteringplaatsen (een verschuiving van het noorden naar het Duitse Nederrijn gebied). De belangrijkste soorten zijn Kolgans Anser albifrons en Rietgans Anser fabalis. Met maximum aantallen van 140.000 Kol- en 45 000 Rietganzen in de winter van 1987/88 is de Duitse Nederrijn het belangrijkste wintergebied in de BRD voor ganzen van het geslacht Anser (Fig. 6 en 7). De populatie in dit gebied is thans na die in Nederland (Fig. 9) de grootste in West Europa. Het tweede belangrijke wintergebied in de BRD is dat rond de Dollard, waar tijdens de winter van 1987/1988 maximum aantallen van 58.000 Kol- en 10.000 Rietganzen werden waargenomen (Fig. 3 en 4). Ganzen van het geslacht Anser worden verder aangetroffen aan de kust van Sleeswijk-Holstein en Nedersaksen en in de uiterwaarden van de Elbe, de Boven-Rijn en de Boven-Donau. Deze gebieden zijn echter als overwinteringgebied van geringe betekenis. Verschuivingen in de perioden waarin de hoogste aantallen Kolganzen worden waargenomen lopen parallel in alle West-Europese gebieden (Fig. 5, 8 en 10). Bij de Rietgans is dat niet het geval. Dit suggereert dat de uitwisseling van Rietganzen tussen de diverse gebieden volgens een bepaald tijdspatroon verloopt. De beide grootste wintergebieden in de BRD (de Nederrijn en de Dollard) worden ernstig bedreigd door de landbouwkundige en industriŽle ontwikkelingen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]