Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Raudonikis L. & Shvazhas S. (1991) A short note on geese migration in Lithuania. ARDEA 79 (2): 123-124
Dit artikel geeft een gedetailleerd overzicht van de ganzentrek in Litouwen op grand van waarnemingen gedaan door meer dan honderd vrijwilligers. Door dit Baltische land lopen twee trekroutes; een gaat langs de kust, de ander (meer gebruikt) door het binnenland. Men vermoedt dat die gebruikt worden door respectievelijk de Noord-Europese en de West-Siberische populaties. Er zijn twee grote en diverse kleinere ganzenpleisterplaatsen. De meest voorkomende ganzen zijn Riet-, Kol- en Grauwe gans. Op de grote pleisterplaatsen kunnen de aantallen oplopen tot 30.000 exemplaren.


[close window] [previous abstract] [next abstract]