Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Madsen J. (1991) Status and trends of goose populations in the western palearctic in the 1980s. ARDEA 79 (2): 113-122
In tabel 2 van dit artikel staat een overzicht van de omvang en verspreiding van de ganzenpopulaties die rond 1988 broeden en/of overwinteren in het Palearctische gebied. Deze gegevens zijn gebaseerd op tellingen die werden uitgevoerd door een internationale ganzenwerkgroep (Goose Research Group) van het IWRB (International Waterfowl and Wetlands Research Bureau). Deze tellingen vinden plaats in vrijwel alle landen waar de ganzen overwinteren (Tabel 1; Fig. 1). Er zijn 9 ganzensoorten redelijk tot zeer talrijk in het westelijk Palearctische gebied, inclusief de ingevoerde Canadagans. Deze negen vormen 24 tamelijk nauwkeurig te definiëren populaties. In totaal betreft het twee miljoen ganzen! Het aantal ganzen in het westelijke palearctische gebied is bijna verdubbeld gedurende de afgelopen tien jaar. De omvang van 14 populaties is duidelijk toegenomen. In zeven populaties zijn de aantallen stabiel; in twee populaties is sprake van een duidelijke afneming in aantallen. In één populatie is de aantalontwikkeling onbekend. Een zorgwekkende afneming in aantallen vindt plaats bij de Dwerggans in noordelijk Scandinavië en van de Rotgans populatie van Spitsbergen die overwintert in Denemarken en Oost Engeland.


[close window] [previous abstract] [next abstract]