Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Yesou P. (1991) A short note on the status of grey geese (genus Anser) in France. ARDEA 79 (2): 159-160
Deze notitie geeft de situatie in Frankrijk weer tussen 1978 en 1988. Rietganzen zijn het meest algemeen, vooral na half december. Gemiddeld met 4.000 ex. in midden januari en soms een piek tot 10.000 (febr. 1979). Kolganzen komen in tien- en honderdtallen voor met een piek tot 9.500 in koude winters (febr. 1979). Grauwe ganzen zijn voornamelijk doortrekkers in aantallen oplopend tot 10 000 ex. Kleine rietganzen komen in enkele tientallen verspreid voor. De Dwerggans is een dwaalgans die 15 maal in deze eeuw in Frankrijk werd waargenomen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]