Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Farago S., Kovcas G. & Sterbetz T. (1991) Goose populations staging and wintering in Hungary 1984-1988. ARDEA 79 (2): 161-163
Uit tellingen op 16 slaapplaatsen in Hongarije (Fig. 1) in de najaar-, winter- en voorjaarsperiode van 19841988 blijkt dat de Rietgans de meest algemene soort is (bijna 200 000 in 1984), maar dat de aantallen sterk afnemen (Tabel 2). De Rietgans werd vooral waargenomen in TransdanubiŽ, terwijl Kolganzen, Grauwe Ganzen en Dwergganzen de voorkeur geven aan de Grote Hongaarse Vlakte (Tabel 1). Het aantal Kolganzen (ruim 60.000 in 1984) is ook enigszins afgenomen gedurende de studieperiode, maar het aantal Grauwe Ganzen (ongeveer 6.000) en Dwergganzen (minder dan 500) bleef redelijk stabiel (Tabel 2). In kleine aantallen werden Kleine Rietgans, Indische Gans, Roodhalsgans, Brandgans en Rotgans gezien.


[close window] [previous abstract] [next abstract]