Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Munteanu D., Weber P., Szabo J., Gogubogdan M. & Marinov M. (1991) A note on the present status of geese in Romania. ARDEA 79 (2): 165-166
Er worden in RoemeniŽ 10 soorten ganzen waargenomen. De belangrijkste gebieden zijn aangegeven op kaart (Fig. 1). De Grauwe gans is de enige die er broedt (8-900 paar in Donau-delta). De Kolgans is de talrijkste gans (max. 150.000). De Dwerggans komt voor in kleine aantallen (meer dan 1.000 in 1989). Verder worden er aanzienlijke hoeveelheden Roodhalsganzen waargenomen, in 1968 zelfs 25.000. Meestal schommelt het aantal tussen 2 en 12.000 vogels. In strenge winters trekken deze ganzen naar Bulgarije.


[close window] [previous abstract] [next abstract]