Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Michev T.M., Pomakov V.A., Nankinov D., Ivanov B.E. & Profirof L. (1991) A short note on wild geese in Bulgaria during the period 1977 to 1989. ARDEA 79 (2): 167-168
Dit artikel gaat over tellingen van ganzen in Bulgarije. Belangrijke gebieden liggen nu vooral langs de Zwarte Zeekust. Daar neemt het aantal ganzen toe, terwijl dit niet gebeurt in gebieden langs de Donau en in het zuiden. Vooral het aantal Kolganzen neemt toe (van 66.000 tot 145.000), maar ook het aantal Roodhalsganzen (van 7.200 tot 10.400 vogels). De voor ganzen belangrijke meren Shabla, Srebama en Durankulak zijn uitgeroepen tot 'wetland' van internationaal belang volgens de conventie van Ramsar.


[close window] [previous abstract] [next abstract]