Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Perco F. (1991) Recent changes in size of goose populations in Italy. ARDEA 79 (2): 169-171
Dit artikel geeft aan welke veranderingen er op lange (Fig. 1) en korte termijn (Tabel 1) zijn opgetreden in aantallen en gebieden van overwinterende ganzen in ItaliŽ, die thans vooral aan de noordkust van de Adriatische Zee liggen (Fig. 2). Besproken wordt verder op welke wijze de overwinterende populaties beschermd kunnen worden.


[close window] [previous abstract] [next abstract]