Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Handrinos G.I. (1991) The status of geese in Greece. ARDEA 79 (2): 175-177
In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de aantallen en de verspreiding van ganzen in Griekenland in het verleden (Fig. 1) en gedurende de afgelopen decennia (Tabel 1), ook voor afzonderlijke soorten (Fig. 2-4). De mogelijke oorzaken van de sterke afname van de populatie- omvang (ruim 90%) worden besproken.


[close window] [previous abstract] [next abstract]