Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Jepsen P.U. (1991) Crop damage and management of the Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus in Denmark. ARDEA 79 (2): 191-194
Meer dan 25.000 Kleine Rietganzen trekken door en verblijven enige tijd op plaatsen aan de westkust van Jutland (Denemarken). De laatste tijd is er een zorgwekkend verlies aan geschikte habitats en daarnaast zijn er conflicten met boeren die voortvloeien uit de overgang op andere teelten (van grasland naar graanverbouw). Beheersmaatregelen, zoals het instellen van speciale ganzengebieden waarin men 'lokgewassen' als gerst en mogelijk erwten zaait, worden in dit artikelen vanuit ecologisch standpunt besproken.


[close window] [previous abstract] [next abstract]