Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Owen M. & Black J.M. (1991) A note on migration mortality and its significance in goose populations dynamics. ARDEA 79 (2): 195-196
De natuurlijke mortaliteit in de Svalbardpopulatie van de Brandgans is aanzienlijk en dichtheidsafhankelijk, zowel voor ouderejaars als juvenielen. De meeste slachtoffers vallen gedurende de 3000 km lange herfsttrek. Waarschijnlijk betreft het individuen die niet genoeg vetreserves hebben opgebouwd. Het is de voornaamste sterftefactor bij niet bejaagde ganzenpopulaties. Mogelijk gaat het om concurrentie om voedsel in de broedgebieden. Dit is een slecht onderzocht aspect van de biologie van deze ganzen. Owen verwijst naar een boek (Owen & Black 1991) voor nadere analyse van het probleem.


[close window] [previous abstract] [next abstract]