Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Salmon D.G. & Fox A.D. (1991) Dark-bellied Brent Geese Branta bernicla bernicla in Britain, 1976-1987. ARDEA 79 (2): 327-330
De aantallen Rotganzen die in Engeland overwinteren zijn van 1976-77 tot het midden van de tachtiger jaren toegenomen van 47.500 tot ongeveer 95.000 (Fig. 1). Het deel van de Europese populatie dat in Engeland overwintert, bleef meestal schommelen tussen de 40 en 48%, maar kwam in enkele (vooral strenge) winters in de buurt van de 60%. De verspreiding van Rotganzen in Engeland (Fig. 2 en Tabel 1) is in deze periode niet sterk veranderd. Wei werd er meer in het binnenland gefoerageerd. Bovendien lijkt het erop dat de aantallen op enkele plaatsen aan de zuid- oost- en zuidkust (Foulness, Chichester en Langstone) de draagkracht van die gebieden benaderd hebben. In het oosten (met name in de Wash) is waarschijnlijk nog geen plafondwaarde bereikt. Wettelijke regelingen in Groot-BrittanniŽ over schade door Rotganzen worden in het kort besproken.


[close window] [previous abstract] [next abstract]