Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Leito A. (1991) A note on migration ecology, population status and interactions with agriculture of Barnacle Geese Branta leucopsis in Estonia. ARDEA 79 (2): 347-348
Tussen 1968 en 1988 neemt het aantal Brandganzen in het voorjaar in Estland toe van 10.000 naar meer dan 50000 (Fig. 1). Sinds 1981 broedt de Brandgans ook in Estland; in 1988 telt de broedpopulatie ca. 30 paar. In de jaren 80 zijn er problemen met schade aan het wintergraan. De Estlandse Natuurbeschermingsraad heeft plannen ontwikkeld om schade te beperken. Wintergraan wordt plaatselijk vervangen door weidegrond, er worden 'weglokgewassen' geteeld en soms worden de ganzen verjaagd van kwetsbare teelten.


[close window] [previous abstract] [next abstract]