Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Fox A.D. & Gitay H. (1991) Breeding success in Greenland Barnacle Geese Branta leucopsis wintering on Islay, Scotland. ARDEA 79 (2): 359-363
Op Islay, Schotland, overwintert ongeveer 60% van de Brandganzen die op Groenland broeden (Fig. 1). De schommelingen die in Islay in de aantallen juvenielen zijn waargenomen (Fig. 2), worden beschouwd als een graadmeter voor het broedsucces van de populatie in de voorafgaande zomer. Het aantal met succes broedende paren hangt rechtstreeks samen met de grootte van de potentiŽle broedpopulatie in de voorafgaande winter, ondanks grote veranderingen in populatiegrootte (Fig. 3). Dat betekent waarschijnlijk dat de populatiegroei (tot nu toe) niet door dichtheidsafhankelijke factoren bepaald wordt. Het succes van de populatie blijkt wei sterk beÔnvloed te worden door het weer. Uit een multiple regressie analyse (Tabel 1) blijkt dat het grootste deel van de variantie in het percentage juvenielen van de populatie verklaard kan worden door de weersomstandigheden tijdens het vroege voorjaar in Schotland (vooral toestand van de grond), de omstandigheden in IJsland tijdens de periode van pleisteren (vooral sneeuwbedekking, neerslag en gemiddelde temperatuur) en de omstandigheden in Groenland rond de periode van aankomst (vooral sneeuwbedekking).


[close window] [previous abstract] [next abstract]