Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Verhagen M. (1991) A Black Vulture Aegypius monachus from Roman Valkenburg The Netherlands. ARDEA 79 (3): 439-442
Tijdens de opgraving van de Romeins/inheemse Nederzetting te Valkenburg is een onderkaak fragment aangetroffen van een Monniksgier (Aegypius monachus). Deze vogel is slechts eenmaal levend in Nederland aangetroffen, in 1948 te Wamel. Uit archeologische context was deze soort nog niet met zekerheid bekend. Meldingen uit het noorden van Duitsland geven evenwel aan dat de Monniksgier zo nu en dan ook in onze streken als dwaalgast kan worden aangetroffen. In het verleden kan het prehistorische landschap voor de Monniksgier in voldoende mate voedsel en nestgelegenheden hebben geboden om hier te broeden. Het voorkomen van een fragment van een onderkaak doet vermoeden dat we hier te maken hebben met cultureel afval, aangezien de onderkaak van een Monniksgier zeer sterk is en niet snel vatbaar voor breuk door natuurlijke omstandigheden. Volwassen Monniksgieren lijken in kleur sterk op juveniele Zeearenden (Haliaeetus albicilla). Jonge Zeearenden zijn waarschijnlijk door de Romeinen gevangen om als volwassen exemplaar in het leger als mascotte gebruikt te worden. Zij symboliseerden de macht en kracht van het Romeinse Rijk. Bovendien waren de witte staartveren van de volwassen exemplaren zeer gewild bij de Romeinen. Het is dus goed mogelijk dat de Monniksgier door de Romeinen tijdens de jacht op Zeearenden verward werd met een juveniele Zeearend en zo in het afvalmateriaal van de Romeins/inheemse nederzetting terecht is gekomen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]