Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Martin J.L. (1991) The Parus caeruleus complex revisited. ARDEA 79 (3): 429-438
Pimpelmees Parus caeruleus en Azuurmees P. cyanus vormen een soortencomplex, dat dwars door het gehele palearctische gebied verspreid is. Binnen dit als superspecies opgevatte complex worden 4 soortgroepen ("zustersoorten") onderscheiden, resp. van de Pimpe1mees P. teneriffae en P. caeruleus en van de Azuurmees P. cyanus (laaglandbos) en P. flavipectus (gebergtebos). De onderscheiding der soorten wordt bevestigd door de gepresenteerde resultaten van een statistische analyse (Standardized Principal Component Analysis) van maten en kleuren van het verenkleed. In overeenstemming met eerdere onderzoekers (o.a. Vaurie 1957) worden bij de Pimpelmees een NO-ZW-verlopende cline van afmetingen (kleiner lichaam, fijnere snavel, langer loopbeen) en bij de Azuurmees een N-Z-verlopende cline van afmetingen en kleur van het verenkleed (kleiner lichaam, kortere staart, meer geel in het verenkleed) beschreven en in figuren en tabellen vastgelegd. Aan de uit centraal Rusland beschreven, mogelijk slechts onregelmatig optredende bastaardering tussen Pimpel- en Azuurmees wordt enige aandacht besteed. Eveneens wordt ingegaan op de historisch-geografische achtergrond van de scheiding van de beide soorten, die door gebeurtenissen tijdens de pleistocene IJstijden tot stand zou zijn gekomen, alsmede op de ecologische verschillen tussen de noordelijke en zuidelijke componenten van de beide soorten. Alles bij elkaar: een moderne analyse van een reeds lang bekende en beschreven situatie.


[close window] [previous abstract] [next abstract]