Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Klaassen M., Zwaan B., Heslenfeld P., Lucas P. & Luijckx B. (1992) Growth-rate associated changes in the energy-requirements of tern chicks. ARDEA 80 (1): 19-28
Lack (1968) heeft gesuggereerd dat in de loop van de evolutie legselgrootte en groeisnelheid van jonge vogels zo zijn afgestemd dat de ouders een zo hoog mogelijk reproductiesucces kunnen verwezenlijken. Uit simpele energetische modellen (Ricklefs 1969, 1976, 1983, 1984) blijkt echter dat de energetische consequenties van een groeisnelheidverandering gering zijn, hetgeen Lack's theorie op losse schroeven zou zetten. Ofschoon er soortspecifieke groeisnelheden bestaan, kunnen de groeisnelheden van jongen binnen een soort toch sterk variŽren. Om te begrijpen hoe interspecifieke verschillen in groeisnelheid in de loop der evolutie zijn ontstaan, zou onderzoek naar de energetische consequenties van die interspecifieke groeisnelheden van nut kunnen zijn. In het laboratorium werden Visdief Sterna hirundo en Grote Stern S. sandvicensis kuikens met verschillende groeisnelheden grootgebracht, waarbij hun dagelijkse energieopname werd gemeten. Voor elk van de twee soorten bleek het langzaamst groeiende kuiken ten opzichte van het snelste individu bijna 25% minder energie nodig te hebben over de totale ontwikkelingsperiode. Voor de maximale energiebehoefte (kJ/dag) was het verschil bijna 40%. Deze verschillen in energiebehoefte zijn het gevolg van bezuinigingen in het basaalmetabolisme en de voedselverwerkingskosten met afnemende groeisnelheid. Hoewel hieruit blijkt dat het nog mogelijk is jongen groot te brengen wanneer het voedselaanbod sterk is gereduceerd, moet men niet uit het oog verliezen dat een langzame groei de sterftekans van de jongen in het nest of na het uitvliegen kan vergroten.


[close window] [previous abstract] [next abstract]