Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Vermeer K. (1992) Population-growth of the Glaucous-winged Gull Larus glaucescens in the Strait of Georgia, British-Columbia, Canada. ARDEA 80 (1): 181-185
Larus glaucescens, een grote meeuw uit het noordelijke deel van de Grote Oceaan, is gedurende de periode 1960-1986 in de Strait of Georgia, Canada, aanzienlijk in aantal toegenomen. De aantaltoename is waarschijnlijk een gevolg van een toename van de hoeveelheid afval die door de mens wordt geproduceerd, omdat in gebieden van Vancouver Island waar weinig afval voorhanden is, de stand gedurende de laatste 15 jaar gelijk is gebleven. De toename van het aantal meeuwen is aanzienlijk geringer dan die welke bij andere meeuwensoorten op het noordelijk halfrond is vastgesteld. Dit wordt in verband gebracht met de sterke predatie van de soort door Amerikaanse Zeearenden Haliaeetus leucocephalus en de otter Lutra canadensis. Omdat de toegenomen aantallen meeuwen de mens overlast bezorgen en schade veroorzaken, wordt voorgesteld huishoudelijk afval niet langer te storten, maar te verbranden.


[close window] [previous abstract] [next abstract]