Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Mulder J.L. & Swaan A.H. (1992) Body-weight changes of egg-laying Curlews Numenius arquata as monitored by an automatic weighing system. ARDEA 80 (2): 273-279
Met behulp van een geautomatiseerd weegsysteem, een combinatie van een kleine computeren een elektronische balans, kon het gewichtsverloop van broedende wulpen worden gevolgd met een minimum aan verstoring. Een beschrijving van het weegsysteem en de toepassing ervan in het veld worden gegeven. Daarna worden resultaten gepresenteerd over het fluctuerende lichaamsgewicht van vrouwtjeswulpen tijdens de eilegperiode. Het bleek dat de eieren werden gelegd met een interval van 36 uur, afwisselend in de ochtend en de avond. Tussen het leggen van de eieren (gewicht 75 g) vond een snelle gewichtstoename plaats, waarschijnlijk vooral veroorzaakt door inname van water, dat bijna 90 % van het albumen in een ei uitmaakt. Hierdoor keerde het lichaamsgewicht vlak voor het leggen van een ei steeds ongeveer op hetzelfde niveau terug. Alleen vlak voor het leggen van het vierde en laatste ei trad in de meeste gevallen een afname van het lichaamsgewicht op. In de eerste uren na de eileg daalde het lichaamsgewicht meestal nog verder. Deze verschijnselen zouden veroorzaakt kunnen worden door het slinken van ovarium en oviduct, dat wellicht reeds begint een aantal uren v66r het laatste ei gelegd wordt.


[close window] [previous abstract] [next abstract]