Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Fernandez C. (1992) New material supplies in the Marsh Harrier Circus aeruginosus sexual roles daily and seasonal activity patterns and rainfall influence. ARDEA 80 (2): 281-284
Dit onderzoek aan Bruine Kiekendieven werd verricht in de El Juncal en Dos Reinos reservaten in het dal van de Ebro in noordelijk Spanje. Deze kiekendieven onderhouden hun nesten gedurende de gehele broedperiode door het aanvoeren van nieuw nestmateriaal. In dit artikel worden de belangrijkste factoren die van invloed zijn op dit gedrag ge´nventariseerd. Tijdens het broeden wordt gemiddeld eenmaal per zes uur nestmateriaal aangevoerd. Gedurende de eerste drie weken van de verzorging van de jongen verdubbelt deze frequentie, en inde daaropvolgende drie weken vermindert de aanvoer weer geleidelijk (Tabel 1). Aanvoer van nestmateriaal vindt vooral gedurende de vroege ochtenduren plaats (Fig. 1) en op regenachtige dagen (Tabel 2). Verreweg de grootste bijdrage aan de instandhouding van het nest levert het wijfje (Tabel 1), maar tijdens en kort na het broeden, wanneer het wijfje bijna voortdurend op het nest aanwezig is, levert het mannetje ook een aanzienlijke bijdrage. De resultaten wijzen erop dat onderhoud aan het nest bepaald wordt door de noodzaak op dat moment (kwaliteitsvermindering door jongen en regen) en door de tijd die ouders naast jagen en broeden voor nestonderhoud beschikbaar hebben.


[close window] [previous abstract] [next abstract]