Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Zwarts L., Hulscher J.B. & Zegers P.M. (1996) Weight loss in Oystercatchers Haematopus ostralegus at the high roost. ARDEA 84 (A): 13-20
Het verteringskanaal van een Scholekster kan 0 maar ook 85 g voedsel bevatten. In het laatste geval gaat het om zo'n 16% van het lichaamsgewicht. Om voor deze variatie te corrigeren, is het gebruikelijk om de gewichten veelal te standaardiseren naar een bepaalde tijd na de vangst. Dit artikel laat zien dat het veel beter is te corrigeren naar het tijdstip waarop de vogels gestopt zijn met voedselzoeken. Tijdens het verteren van het voedsel verliest de vogel 11.5 g per uur. Gemiddeld gaat dat door tot vier uur na het verlaten van het voedselgebied. Daarna verliest de Scholekster 2.68 g per uur, of 0.5% ten opzichte van het lichaamsgewicht (Fig. 3). Op dagbasis betekent dit een verlies van 68 g per dag. Voor een klein deel is dit te verklaren met uitdroging (Fig. 4). Het verlies blijft erg groot in vergelijking met een wilde Scholekster omdat die na een dag zonder eten slechts 30 g verliest. Pas gevangen wilde Scholeksters zijn zeer onrustig en geven daardoor waarschijnlijk extra energie uit. Bovendien verbranden ze relatief veel eiwit en weinig vet. Dit is wellicht ook zo bij andere steltlopers kort na gevangenschap, want het % gewichtsverlies bij de Scholekster is niet anders dan bij andere steltlopersoorten. Kleinere steltlopersoorten verliezen 1% lichaamsgewicht per uur en dat neemt af bij de zwaardere soorten tot 0.5% (Fig. 5).


[close window] [previous abstract] [next abstract]