Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Zwarts L., Hulscher J.B., Koopman K. & Zegers P.M. (1996) Body weight in relation to variation in body size of Oystercatchers Haematopus ostralegus. ARDEA 84 (A): 21-28
Niet alle Scholeksters zijn even groot. Als gevolg daarvan kan een deel van de individuele variatie in lichaamsgewicht worden verklaard met verschillen in lichaamsgrootte. De lengte van de vleugel en van de snavel is gebruikt als maat voor de lichaamsgrootte. De vleugel is voor dit doel beter bruikbaar dan de snavel. De verschillen in lichaamsgewicht tussen jonge, subadule en adulte Scholeksters verdwijnen vrijwel geheel als vogels met eenzelfde vleugellengte worden vergeleken. Daarentegen zijn ~~ zwaarder dan ##, ook als vogels met eenzelfde vleugellengte worden vergeleken. De verklaring is dat ~~ meer vet aanleggen dan ##. Het artikel geeft aan hoe het beste het lichaamsgewicht van Scholeksters kan worden gestandaardiseerd.


[close window] [previous abstract] [next abstract]