Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Exo K.M., Scheiffarth G. & Haesihus U. (1996) The application of motion sensitive transmitters to record activity and foraging patterns of Oystercatchers Haematopus ostralegus. ARDEA 84 (A): 29-38
Het artikel beschrijft een radio-telemetrisch systeem waarmee het voedselzoekgedrag van Scholeksters continu en automatisch kon worden gevolgd. De Scholeksters werden voorzien van kleine zenders die korte pulsen uitzonden. Kwikschakelaars die op veranderingen van gedrag reageerden, veranderden het aantal pulsen per min die werden uitgezonden en die op een basisstation werden opgevangen. Met behulp van een computer werden de binnenkomende pulsen geanalyseerd. Er wordt een uitleg gegeven van de wijze waarop de telemetrische activiteitsmetingen werden geanalyseerd. De activiteitsgegevens konden alleen worden ge´nterpreteerd als van elke individuele vogel bekend was welke gemeten uitslagen karakteristiek waren voor de diverse gedragingen. Het was daarom nodig om met behulp van directe waarnemingen elke zender apart te ijken. Nadat dit was gebeurd, bleek het systeem heel betrouwbaar te zijn. Het was mogelijk om vogels langdurig te volgen. Het systeem had als voordeel dat het gedrag van vogels ook gedurende de nacht werd geregistreerd en als de vogels buiten het gezichtsveld waren verdwenen. Het systeem werd ontwikkeld om de tijdbudgetten van Scholeksters te analyseren, maar is ook voor andere soorten te gebruiken.


[close window] [previous abstract] [next abstract]