Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Bunskoeke E.J., Ens B.J., Hulscher J.B. & de Vlas S.J. (1996) Why do Oystercatchers Haematopus ostralegus switch from feeding on Baltic Tellin Macoma balthica to feeding on the Ragworm Nereis diversicolor during the breeding season? ARDEA 84 (A): 91-104
In 1986 werd van Scholeksters op Schiermonnikoog de voedselkeus in het broedseizoen gevolgd. De Zeeduizendpoot Nereis diversicolor en het Nonnetje Macoma balthica waren de belangrijkste prooisoorten (samen ongeveer 90% van de gegeten prooien). Het Nonnetje werd vooral in het voorjaar (mei) gegeten, de Zeeduizendpoot in de zomer (juli). Ondanks grote individuele verschillen bleken individuele Scholeksters vrijwel zonder uitzondering hun prooikeus gedurende juni te veranderen van meer Nonnetjes naar meer Zeeduizendpoten. Het lijkt erop dat Scholeksters het zoeken naar Nereis slecht kunnen combineren met het zoeken naar Macoma. Onder de aanname dat Scholeksters hun opnamesnelheid van voedsel tijdens het voedselzoeken zullen proberen te maximaliseren werd daarom verwacht dat steeds die prooi zou worden gegeten die binnen een bepaalde tijdeenheid zoeken de meeste energie oplevert. Deze verwachting werd slechts ten dele bewaarheid. De verminderde voorkeur van Scholeksters voor Nonnetjes ging samen met een afname in de conditie van de Nonnetjes. Hierdoor moest een Scholekster voor eenzelfde hoeveelheid energie steeds grotere Nonnetjes eten. Anderzijds is bij het foerageren van Scholeksters op Zeeduizendpoten de Scholekster sterk afhankelijk van de oppervlakteactiviteit van de Zeeduizendpoot. Uit het onderzoek is niet duidelijk geworden of een verandering van de activiteit van Zeeduizendpoten of de de afnemende conditie van de Nonnetjes of beide factoren de verandering in de prooikeuze bij Scholeksters bewerkstelligde. Complicerende factor hierbij is de duidelijke individuele voorkeur van Scholeksters voor een prooisoort, welke gedurende het gehele broedseizoen herkenbaar blijft.


[close window] [previous abstract] [next abstract]