Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

de Vlas S.J., Bunskoeke E.J., Ens B.J. & Hulscher J.B. (1996) Tidal changes in the choice of Nereis diversicolor and Macoma balthica as main prey species in de diet of the Oystercatcher Haematopus ostralegus. ARDEA 84 (A): 105-116
Nonnetjes en Zeeduizendpoten zijn de twee belangrijkste prooien voor de Scholeksters die op Schiermonnikoog broeden en dicht onder de kust voedsel zoeken. Elk van beide prooien vereist een eigen zoekstrategie. Ofschoon individuele Scholeksters geneigd zijn om zich te specialiseren op één van beide prooien, was er een duidelijk getijdepatroon in de prooikeuze. Nonnetjes werden vooral gegeten tijdens opkomend en afgaand water en Zeeduizendpoten rond laagwater. De opnamesnelheid (mg vlees /s foerageren) was onafhankelijk van de getijcyclus bij het eten van Nonnetjes, maar wanneer de Scholeksters Zeeduizendpoten selecteerden nam de opnamesnelheid in de loop van de droogligtijd duidelijk toe om aan het eind van de laagwaterperiode af te nemen. Vermoedelijk kan dit patroon worden verklaard door veranderingen in het aantal Zeeduizendpoten dat uit hun hol kwam om op de oppervlakte voedsel te zoeken. Het was opvallend dat de Scholeksters die vooral Zeeduizendpoten aten, hun foerageerperioden niet beperkten tot de uren rond laagwater. Omdat van de Scholeksters juist de Nonnetjes-specialisten rond opkomend en afgaand water foerageerden leek het erop dat de Scholeksters die vooral Zeeduizendpoten predeerden relatief minder tijdens opkomend en afgaand water foerageerden, dus in perioden waarin de beschikbaarheid van prooi voor deze specialisten gering was.


[close window] [previous abstract] [next abstract]