Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Zwarts L. & Blomert A.M. (1996) Daily metabolized energy consumption of Oystercatchers Haematopus ostralegus feeding on larvae of the crane fly Tipula paludosa. ARDEA 84 (A): 221-228
Scholeksters die in het voorjaar in grasland foerageerden aten vooral emelten, de larven van de langpootmug Tipula paludosa. De vogels brachten de nacht door op gemeenschappelijke slaapplaatsen en tijdens de daglichturen foerageerden ze 40 tot 60% van de tijd. Hun opnamesnelheid tijdens het voedsel zoeken was 1 tot 1.5 mg as-vrij droog vlees per seconde of 20 tot 30 Joule per seconde. Dit is tamelijk laag vergeleken met de opnamesnelheid die Scholeksters op het wad halen. De verteerbaarheid van emelten werd op drie manieren geschat: as en chlorophyll werd gebruikt als natuurlijke merker en prooirestanten in de faeces (kaken en koppen van emelten) werden geteld. Gemiddeld 86% van de opgenomen energie werd geassimileerd. De dagelijks gemetaboliseerde energie consumptie werd geschat op 640 kJ. Dit stond gelijk aan 2.6 maal het basaal metabolisme. Het levensonderhoud was niet erg duur omdat de omgevingstemperatuur neutraal was en de vogels slechts 15 minuten per dag vlogen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]