Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Ens B.J. & Alting D. (1996) Prey selection of a captive Oystercatcher Haematopus ostralegus. ARDEA 84 (A): 215-219
In dit artikel beschrijven we onderzoek naar de prooikeuze van een Scholekster in gevangenschap, die Mossels opende door de ventrale zijde kapot te hameren. Net als in vorige studies was gevonden, selecteerde de Scholekster Mossels van intermediaire grootte met relatief dunne schelpen, die niet begroeid waren met zeepokken. Ook nam de kans, dat een opgepakte Mossel uiteindelijk geweigerd werd, toe met de grootte. Zulke geweigerde Mossels bleken relatief dikke schelpen te hebben. Een deel van de selectie tegen de Mossels met een dikke schaal vond echter plaats voordat de Mossels werden opgepakt. Aangezien Mossels met en zonder zeepokken niet in dikte verschilden konden de Scholeksters hierbij niet afgaan op de begroei´ng met zeepokken. Al met al is het nog steeds niet duidelijk waarom ventraal hamerende Scholeksters geen met zeepokken begroeide Mossels selecteren.


[close window] [previous abstract] [next abstract]