Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Goss-Custard J.D., West A.D., Caldow R.W.G. & Durell S.E.A. le V. dit (1996) An emperical optimality model to predict the intake rates of Oystercatchers Haematopus ostralegus feeding on Mussels Mytilus edulis. ARDEA 84 (A): 199-214
Scholeksters kunnen op twee manieren Mossels openen: ze wrikken hun snavel tussen de kleppen of hakken een gat in de schelp. Het artikel presenteert een model om de opnamesnelheid (mg droog vlees per 5 min foerageren, exclusief tijd besteed aan agressief gedrag of ontwijken van soortgenoten) te schatten van Scholeksters die op een van beide manieren Mossels eten. Aangezien de opname sterk afhankelijk is van de dichtheid waarin de vogels foerageren, is hiervoor gecorrigeerd. Het model is gebaseerd op empirische relaties die betrekking hebben op 31 proefvakken op vier mosselbanken in het estuarium van de Exe (ZW. Engeland). Het effect dat de dikte van de schelp heeft op de opnamesnelheid van de hamerende Scholeksters is zo klein dat die verder buiten beschouwing kan worden gelaten. De voorspellingen worden getest door ze te vergelijken met de waargenomen waarden op 22 proefvakken op vier mosselbanken die niet in de vergelijkingen zijn betrokken. De opnamesnelheid (mg vlees van Mossels per 5 min foerageren), de gemiddelde grootte en de frequentieverdeling van de gegeten Mossels kwamen goed overeen met de voorspelde waarden. Het model kan worden gebruikt bij onderzoek naar variaties in ruimte en tijd van het voorkomen en de conditie van Mossels in relatie met de opnamesnelheid van Scholeksters. Bovendien kan het model worden gebruikt om de relatie tussen de dichtheid van de prooi en de dichtheid van de Scholeksters te beschrijven.


[close window] [previous abstract] [next abstract]