Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Zwarts L., Hulscher J.B., Koopman K., & Zegers P.M. (1996) Short-term variation in the body weight of Oystercatchers Haematopus ostralegus: effect of exposure time by day and night, temperature and wind force . ARDEA 84 (A): 357-372
Windrichting en -kracht beinvloeden de getijbeweging en daarmee de beschikbare foerageertijd van wadvogels (fig. 2). Als Scholeksters een hele dag niet kunnen voedselzoeken verliezen ze 30 g, of 6%, van hun lichaamsgewicht. De dagelijkse gewichtsverandering hangt samen met de duur van de beschikbare foerageertijd (fig. 6A), en daarbij maakt het niet uit of het dag of nacht is. Scholeksters foerageren 's nachts gewoon door, zeker in de herfst en de winter (Fig. 5). Hoewel windrichting en - kracht de duur van de dagelijkse foerageertijd sterk beinvloedt, valt deze variatie geheel weg als de variatie in droogligtijd wordt berekend over meerdere dagen (Fig. 4). Aangezien Scholeksters genoeg lichaamsreserves opslaan om minstens enkele dagen zonder eten te kunnen, heeft de variatie in droogligtijd geen lange termijn op de vogels. Een krachtige wind heeft wel een negatief effect op het lichaamsgewicht (Fig. 6B). Hierbij spelen waarschijnlijk twee effecten door elkaar heen. Ten eerste, maakt een harde wind het moeilijker om voedsel te vinden (Fig. 8). Ten tweede, nemen de thermoregulatiekosten toe waardoor het leven duurder wordt (Fig. 7). In het laboratorium, en ook in een Schots estuarium, werd gevonden dat de vogels zwaarder werden bij lagere temperaturen. Onze veldgegevens daarentegen suggereren dat Scholeksters het onder barre winterse omstandigheden niet kunnen bolwerken en hun revervestoffen moeten aanspreken.


[close window] [previous abstract] [next abstract]