Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Durell S.E.A. le V. dit & Goss-Custard J.D. (1996) Oystercatcher Haematopus ostralegus sex ratios on the wintering grounds: the case of the Exe estuary. ARDEA 84 (A): 373-381
Gedurende 15 jaar zijn in het estuarium van de Exe (ZW. Engeland) gegevens verzameld over het aantal Scholeksters, de leeftijdsopbouw, het gebruik van het gebied en foerageermethodes in relatie tot de snavelvorm binnen de geslachten. 36-38% van de jonge dieren bestond uit ## en van de subadulte dieren was dit 50-53%, en het percentage liep voor de adulten nog verder op tot 66-67%. Een eenvoudig populatie model werd gebruikt om deze toenemende scheve verdeling van de geslachten te verklaren. Een buitengewoon grote en onwaarschijnlijke emigratie van jonge ~~ en een immigratie van jonge ## zou moeten plaats vinden om de gevonden verdeling van de geslachten van adulte Scholeksters te verklaren. De sterfte van jonge ~~ zou 15% groter moeten zijn dan de sterfte van ## om tot dezelfde scheve verdeling te komen. De conclusie is dat zowel de buitengewone emigratie en immigratie als de verhoogde sterftekans onder de jonge ~~ verantwoordelijk zijn voor het overschot aan ## en het vermoeden is dat van de jonge adulte vogels relatief meer ~~ sterven.


[close window] [previous abstract] [next abstract]