Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Durell S.E.A. le V. dit, Ormerod S.J. & Dare P.J. (1996) Differences in population structure between two Oystercatcher Haematopus ostralegus roosts on the Burry Inlet, South Wales. ARDEA 84 (A): 383-388
Gedurende de winters van 1990 en 1991 werden op twee hoogwaterverblijfplaatsen (hvp's) bij de Burry Inlet (Z. Wales) Scholeksters gevangen met behulp van kanonnetten. Op de grootste hvp werden vooral adulte ## zonder poot- of andere gebreken gevangen en op de kleinste van de twee meer juveniele vogels. De samenstelling van de beide hvp's zou het gevolg kunnen zijn van de voedselvoorkeur van de aanwezige vogels, maar het is ook mogelijk dat de voedselvoorkeur werd be´nvloed door de sociale status.


[close window] [previous abstract] [next abstract]