Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Caldow R.W.G. & Goss-Custard J.D. (1996) Temporal variation in the social rank of adult Oystercatchers Haematopus ostralegus. ARDEA 84 (A): 389-399
Het succes van interacties met soortgenoten, de dominantie score, van elf van 26 adulte Scholeksters veranderde duidelijk in de jaren waarin de vogels werden gevolgd. De dominantie score zegt iets over de dominantie van een vogel en over zijn plaats in de (lineaire) dominantie hiŽrarchie en deze resultaten suggereren dat hiŽrarchiŽen die stabiel zijn binnen ťťn winter, dit niet zijn over meerdere jaren. De gepresenteerde gegevens laten zien dat zes Scholeksters uit een groep van acht sterk van status veranderden. Vooral  zijn in staat in status toe te nemen en hoog op de dominantie ladder te klimmen. In tegenstelling met de verwachting was de dominantie score van Scholeksters die naar een zelfde mosselbank terugkeerden niet hoger dan de score van vogels die verschillende mosselbanken bezochten. Het lijkt erop dat veranderingen in dominantie score samen gingen met veranderingen in opnamesnelheid van -10% tot +12%. Het moet nog worden onderzocht of het effect van verschil in sociale status invloed heeft op de fitness van een vogel. Fig. 1. Pictorial representation of the sequence in time of capture and years of observation of each bird. X marks the season of capture. Seasons in which observation were made are depicted by dashed lines and the limits of the period of observation are indicated by square brackets. Bird 'O' was individually identifiable due to plumage abnormailities, and was never actually captured and measured.


[close window] [previous abstract] [next abstract]